هلدر عمودی فرز کاری ساخت کشور ایتالیا

دسته بندی محصول:  سایر ابزارها

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
هلدر های ساخت کشور ایتالیا این هلدر ها با تکنولوژی بالا ساخت و دقت 2 میکرون ارایه میشود

محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 قطعه
تماس جهت قیمت
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
یکتا مدار ساز
حداقل سفارش  10 قطعه
تماس جهت قیمت
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  3 قطعه
30000
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 قطعه
تماس جهت قیمت
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 قطعه
تماس جهت قیمت
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 قطعه
تماس جهت قیمت
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 قطعه
تماس جهت قیمت
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 قطعه
470
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  10 قطعه
تماس جهت قیمت
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 قطعه
18000
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  5 قطعه
48000
روناک صنعت فاطر
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
فروشگاه خندان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
ابزار تاسیسات
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 قطعه
تماس جهت قیمت
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  10 قطعه
تماس جهت قیمت
تکنو تراش زاگرس
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
آب صنعت تهران
حداقل سفارش  10 قطعه
تماس جهت قیمت
تکنو تراش زاگرس


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
795,180,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  2 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
905,136,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
230,143,254 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
798,780,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
213,793,254 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
100 تومان


در حال ارسال اطلاعات...