پدهای لاستیکی

دسته بندی محصول:  سایر محصولات لاستیکی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
این واحد انواع پدهای لاستیکی را جهت انواع صنایع خصوصا شرکت های ریلی، راه آهن و قطارهای شهری (مترو) تولید می نماید.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  5
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
61500
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  50
17000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
4500
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
7200
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
12000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
45000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
31500
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
6800
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
9900
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  100
10500
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
200000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
8000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  20
80500
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت
حداقل سفارش  10
500000
صنایع لاستیک سازی تکتاز صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...