آویز دست تن یار :: Tanyar

دسته بندی محصول:  تجهیزات فیزیوتراپی و توان بخشی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
آویز دست تن یار جهت حمایت از نواحی مچ ، ساعد ، آرنج ، بازو و مفصل کتف طراحی و تولید شده است.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
180000000
شفا الکترو پژواک
حداقل سفارش  1 عدد
250000
ساریا مهر
حداقل سفارش  1 عدد
206000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
11000000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 عدد
276000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
100000
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 عدد
830000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
348000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 عدد
293000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
140000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
186000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
7500000
التون باخیش اذر (التین مد)
حداقل سفارش  1 عدد
1400000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
578000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
342000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
نوآوری پزشکی آرتیمان
حداقل سفارش  1 عدد
143000
هما ویژن طب
حداقل سفارش  1 عدد
180000
ساریا مهر


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...