هد هولدر نوزاد (ثابت نگهداشتن سر نوزاد )

دسته بندی محصول:  خدمات درمانی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
هد هولدر نوزاد (ثابت نگهداشتن سر نوزاد ) هد هولدر (Head holder) این وسیله جهت ثابت نگه داشتن سر نوزاد است

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
55000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
155000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
190000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
90000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
55000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
55000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
155000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
75000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
85000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
75000
مرکز لیزر موهای زائد غرب تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
45000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
150000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک
حداقل سفارش  1 دستگاه
20000
کلینیک پوست و لیزر شاپرک


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...