ماتریکس سوئیچ ۴ در ۲ اچ دی ام آی سه بعدی و صدای 7.1 کانال فرانت / Faranet HDMI 4×2 Matrix Switch 3D Support 4Kx2K EDID/7.1CH

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
ماتریکس سوئیچ ۴ در ۲ اج دی ام آی با قابلیت سه بعدی و صدای 7.1 کانال فرانت Faranet HDMI 4×2 Matrix Switch 3D Support 4Kx2K EDID/7.1CH

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
2616000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
1776700
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
327000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
261600
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
9750000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
5232000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
1776700
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
5232000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
272500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
436000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
2561500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
381500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
163500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
2180000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
109000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
2725000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1
1090000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...