گیرنده تصویر بی سیم اچ دی ام آی

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
گیرنده تصویر بی سیم اچ دی ام آی WiFi to Display HDMI Reciver تحت سرویس Faranet WiFi to Display HDMI Reciver EzCast+Miracast+DLNA+AirPlay ارائه توسط شرکت فرانت


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
109000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
14170000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
9750000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
1090000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1 دستگاه
2180000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
مجموعه مشاوره ، طراحی ، چاپ و تبلیغات دنیای نو
حداقل سفارش  1 دستگاه
1776700
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
457800
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
490500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
2616000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
2180000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
381500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
8150000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1 دستگاه
763000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
163500
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
763000
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
1776700
بهبودنگر همکار شرق
حداقل سفارش  1 دستگاه
4360000
بهبودنگر همکار شرق


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...