لاک و پوشش بی رنگ عایق الکتریسیته

دسته بندی محصول:  سایر قطعات الکترونیک

قیمت:   160000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
لاک و پوشش بی رنگ عایق الکتریسیته با قابلیت چسبندگی وسختی ومقاومت سایشی عالی ، باتشکیل فیلم روی سطوح خاصیت غبارگریزی به سطح داده و،مقاومت لازم دربرابر شوک های الکتریکی و حرارتی ایجاد می نماید


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بهساز صنیع سیستم
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
520000
اتوماسیون جنوب
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
فروشگاه نگین صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شایراد صنعت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  10 کیلوگرم
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
1,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
15,000 تومان
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
55,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
20,000 تومان
حداقل سفارش  5 کیلوگرم
160,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
30,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
1,000 تومان
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
100,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
150,000 تومان
حداقل سفارش  4 کیلوگرم
30,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
60,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
60,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...