ست کنترل دیجیتالی ونزو

Digital control set

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   200,000 - 500,000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
ست کنترل دیجیتالی ونزو یا به اصطلاح کله گی دیجیتال برای جاهایی می توان استفاده کرد که آب ورودی به پمپ، فشار داشته باشد و در جاهایی که آب ورودی به پمپ فشار نداشته باشد نمی توان از این کلید استفاده کرد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
3930100
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
23783000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11964000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
18860000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
2848300
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
12155000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11273100
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
6317000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 عدد
11580000
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 3,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,000,000 - 6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
200,000 - 500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 5,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,000,000 - 3,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...