تقویت کننده سیگنال RHD1

دسته بندی محصول:  لوازم جانبی محصولات تلویزیونی مداربسته

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
تقویت کننده سیگنال تصاویر جهت دوربین های HDSDI تا برد 150 متر

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
4100
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  10
تماس جهت قیمت
گروه مهندسی سیَلک
حداقل سفارش  1
520000
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
4850
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
تکنو برق ایده آل
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه مهندسی سیَلک
حداقل سفارش  10
8000
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
3200
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
تصویر گستران
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
2700
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  20
4400
ویستا ارتباطات امرتات
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
فروشگاه فرهاد
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
گروه مهندسی سیَلک


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...