سورفاپور T نفوذ کننده سطحی نانو

SurfaPore T

دسته بندی محصول:  سایر مواد عایق بندی آب

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
نفوذ کننده سطحی نانو برای آب گریز نمودن گرانیت، سرامیک، سنگ مرمر ضد لک بدون ایجاد لایه ،غیر سمی و بی بوظروف 4 , 1 لیتری

محصولات مشابه

حداقل سفارش  12 ليتر
16700
فراز پایه
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  10 ليتر
18000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 ليتر
30000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  20 ليتر
40000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  20 ليتر
25000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 ليتر
18000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  12 ليتر
167000
فراز پایه
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
مواد مهندسی تیوا
حداقل سفارش  1 ليتر
30000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  10 ليتر
تماس جهت قیمت
فراز پایه
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
تجهیز آنلاین
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
بازرگانی آتا صنعت سانا
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی دی.ان
حداقل سفارش  5 ليتر
30000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
دنا بسپار DEBCO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 ليتر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...