دستگاه تراش مدل TN71/2000B

دسته بندی محصول:  دستگاه تراش

قیمت:   250294498 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل خریدار
دستگاه تراش مدل TN71/2000B ، دستگاه تراش TN71/2000B ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
70000000
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
650000000
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
کنترل افزار تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
260000000
ماشین افزار صنعتی سرو تهران
حداقل سفارش  1 دستگاه
148204531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
395207404
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
216983531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
278961498
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
179160531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
193766531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
819462000
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
5500000
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
3200000
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
294875498
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
171857531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز
حداقل سفارش  1 دستگاه
164227531
ماشین ابزار - نمایندگی ماشین سازی تبریز


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
4,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,900,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,700,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,400,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,015,880,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,168,916,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
800,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,600,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
480,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
100 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
6,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
216,983,531 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
278,961,498 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...