سنسور دریچه گاز ساژم پیکان ( Green Sensor )

TPS Sensor sagem felash model

دسته بندی محصول:  سنسور های خودرو

قیمت:   65000 تومان / قطعه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
سنسور دریچه گاز پیکان ساژم (Green) این سنسور به نام پتانسیومتر دریچه گاز نیز معروف است این سنسور مورد استفاده خودرو پیکان قرار می گیرد


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 قطعه
18000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
0
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
23000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
115000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
8000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
0
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
8000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
35000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
60000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
50000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
33000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
45000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
14000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
60000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
38000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
95000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
10000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
23000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
18000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 قطعه
11000
فروشگاه مینایی


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
66,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
30,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
94,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
100,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
52,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
83,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
75,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
94,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
15,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
72,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
76,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
76,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
72,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
35,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
10,000 تومان
حداقل سفارش  1 قطعه
94,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...