دریچه گاز زیمنس شرکت

دسته بندی محصول:  سوپاپ پیستون

قیمت:   185000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
این پتانسیومتر , موقعیت لحظه ای را به منظور تشخیص وضعیت های دور آرام , تمام بار و یا وضعیت های مربوط به شتابگیری و کاهش سرعت خودرو , به واحد کنترل الکترونیک ECU ارسال مینماید .


محصولات مشابه

حداقل سفارش  10 عدد
1800
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
30000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
110000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
40000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
0
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
25000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
40000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
80000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
30000
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  1 عدد
600
فروشگاه مینایی
حداقل سفارش  5 عدد
1800
فروشگاه مینایی


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
48,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
7,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
23,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
3,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
600 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
12,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
2,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
4,500 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
25,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
160,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
70,000 تومان
حداقل سفارش  1 عدد
40,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...