استابیلایزر GH136PPW

دسته بندی محصول:  PVC (پی وی سی)

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
استابیلایزر GH136PPW کیمیاران شامل پایدارکننده های موثر حرارتی بر پایه سرب برای تولید لوله هایPVC سخت

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3600
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
60000
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  50 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
پاک شیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
8050
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
56000
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
6000
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
3700
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
استیل کو
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30000
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
5000
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
16300
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
92000
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
شتاب شیمی
حداقل سفارش  1000 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
پاک شیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
50000
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
2600
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
103200
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
4400
نیکتاز پلیمر گلپایگان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
100000
گروه تولیدی کاراکابین
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
30000
گروه تولیدی کاراکابین


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...