ساخت قالب دایکاست

دسته بندی محصول:  قالب ها

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
ساخت قالب دایکاست ، صنعتکده مازیار آماده ساخت قالبهای ساده و پیچیده دایکاست می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت
تولیدی صنعتی روبیک
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی مازیار
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
گروه صنعتی مازیار


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 قطعه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  100 قطعه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...