فر پیتزا ریلی لینکولن 1154 ( LINCOLN )

دسته بندی محصول:  سایر تجهیزات هتل و رستوران

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
Model Number: 1154-1 Dimensions: 1422mm (width) x 991mm (depth) x 1067mm (height)

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 عدد
7800000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
4700000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
6700000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
5500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
9500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
5500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
5500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
8500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
18000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
33000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
18000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
12000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
6000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
5700000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
4500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
22000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
6000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
3200000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
18000000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1 عدد
5500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 عدد
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...