دستگاه پمپ انتقال مواد غذایی مدل KPT PV2016

FOODSTUFF TRANSFER PUMP KPT PV2016

دسته بندی محصول:  پمپ

قیمت:   2,500 - 3,000 تومان / دستگاه

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
پمپ انتقال مواد غذایی مدل KPT 4010 جهت انتقال مواد غذایی با تکه های درشت به داخل قوطی ها و یا انواع ظروف کنسرو


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
8317300
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
1008600
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
43275800
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
11884000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
5521200
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6641000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
35436800
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
34063800
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
7056000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
6449000
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
38848600
فارس بخاران
حداقل سفارش  1 دستگاه
4985000
فارس بخاران


تامین کنندگان دیگر این محصول

محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
100 - 200 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
3,000 - 4,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
500 - 600 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
15,000 - 20,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
400 - 500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
2,500 - 3,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000 - 5,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
5,000 - 5,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
200 - 300 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
600 - 700 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 1,500 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
120 - 220 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000,000 - 2,000,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
250,000 - 350,000 تومان
حداقل سفارش  1 دستگاه
1,000 - 2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...