سیمو درایو زیمنس مدل 6SN1145

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
سیمو درایو زیمنس مدل 6SN1145 سیو درایو زیمنس 80/104kW SIEMENS SIMODRIVE E/R power supply

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 دستگاه
520000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
440000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
440000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
460000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
500000
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
270000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
450000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
330000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
460000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
450000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
330000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
170000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
420000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
450000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
100000
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
440000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
500000
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1 دستگاه
520000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
450000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1 دستگاه
500000
انرژی الکترونیک ایران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 دستگاه
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...