ملات تعمیراتی و محافظ سازه های بتنی

دسته بندی محصول:  ترکیبات بتون و ترکیبات ملات

قیمت:   8000 تومان / کیلوگرم

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
ملات تعمیراتی و محافظ سازه های بتنی یک ملات یک جزیی پایه سیمانی و تقویت شده که جهت مرمت پلها و اسکله ها، سازه های بتنی دریایی،قطعات بتنی با میزان تخریب بالا و مقاومت سازه در مقابل تنش برشی بکار میرود.

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
بازرگانی عظیمی
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
سازه نیرو هامون
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
کلینیک ساختمانی پارس
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  25 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
سازه نیرو هامون
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
همگرایان تولید
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
25000
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
دنا بسپار DEBCO
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
2500
دنا بسپار DEBCO


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  20 کیلوگرم
30,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
30,000 تومان
حداقل سفارش  12 کیلوگرم
40,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
25,000 تومان
حداقل سفارش  15 کیلوگرم
20,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
120,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
75,000 تومان
حداقل سفارش  10 کیلوگرم
1,000 تومان
حداقل سفارش  100 کیلوگرم
5,000 تومان
حداقل سفارش  1 کیلوگرم
10,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...