کابل فیبر نوری 12 رشته مولتی مود نگزنس

دسته بندی محصول:  کابل شبکه و پچ کورد

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
کابل فیبر نوری 12 رشته مولتی مود نگزنس Armour Multimode 50 Micron نوع GigaliteIIمناسب برای Gigabite Ethernet

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 متر
1550000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
2450000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
450000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
1050000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
18500000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
950000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
35000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
1050000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
361920000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
400000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
1350000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
83875000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
300000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
26500000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
1200000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
8900000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
55000000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
900000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
1550000
نیکسان رایانه
حداقل سفارش  1 متر
11250000
نیکسان رایانه


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1000 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  500 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 متر
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...