درایو ATV71 - اینورتر 3 فاز گشتاور ثابت

دسته بندی محصول:  پی ال سی (PLC)

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
کاربرد محصول : جهت مصارف صنعتی با گشتاور ثابت در توان های بالا

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
450000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
800000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
65000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
500000
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
460000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
460000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
450000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
440000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
100000
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
330000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
170000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
580000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
450000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
450000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
560000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
800000
انرژی الکترونیک ایران
حداقل سفارش  1
420000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
440000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
115000
پویا صنعت ماهر
حداقل سفارش  1
500000
انرژی الکترونیک ایران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...