خاک بنفشه آفریقایی 2 لیتری

African Violet Potting Mix

دسته بندی محصول:  کود گیاهی

قیمت:   15,000 تومان / عدد
قیمت پس از تخفیف:   8000 تومان / عدد

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
خاک بنفشه آفریقایی 2 لیتری بدون نیاز به افزودنی های دیگر، مناسب برای گلدهی، قلمه زنی و پرورش انواع بنفشه آفریقایی، غنی شده توسط کود استاندارد ورمی کمپوست گیلدا،


محصولات مشابه

حداقل سفارش  100 عدد
50000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
22000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
20000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
55000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
9000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
15000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
8000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
11000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
13000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
8000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
14000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
15000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
50000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
15000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
25000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
7500
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
25000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
6500
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
30000
محصولات ارگانیک گیلدا
حداقل سفارش  100 عدد
21000
محصولات ارگانیک گیلدا


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  100 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
21,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
11,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
8,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
22,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
14,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
11,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
9,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
15,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
20,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
30,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
55,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
50,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
13,000 تومان
حداقل سفارش  100 عدد
6,500 تومان


در حال ارسال اطلاعات...