پنبه الکل طبی نیوساد

دسته بندی محصول:  مواد مصرفی پزشکی

تماس جهت قیمت

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط پرداخت:     آنلاین
پنبه الکل طبی نیوساد جهت مصارف ضدعفونی و تزریقات، اتانول 70 درصد

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1 بسته
200000
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
200000
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
18000
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 بسته
78650
کیفیت ، تولید ، تکاپو ( کیتو تک )
حداقل سفارش  100 بسته
2500
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
10000
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 بسته
46000
کیفیت ، تولید ، تکاپو ( کیتو تک )
حداقل سفارش  1 بسته
27800
کیفیت ، تولید ، تکاپو ( کیتو تک )
حداقل سفارش  1 بسته
175450
کیفیت ، تولید ، تکاپو ( کیتو تک )
حداقل سفارش  1 بسته
12000
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 بسته
20000
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 بسته
22000
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 بسته
61000
کیفیت ، تولید ، تکاپو ( کیتو تک )
حداقل سفارش  100 بسته
2000
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
35000
پوشین طب کیمیای البرز
حداقل سفارش  1 بسته
3000000
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
16000
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  500 بسته
500
راهیان سلامت طب البرز
حداقل سفارش  1 بسته
58000
کیفیت ، تولید ، تکاپو ( کیتو تک )
حداقل سفارش  1 بسته
145000
فروشگاه خندان


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت
حداقل سفارش  1 بسته
تماس جهت قیمت


در حال ارسال اطلاعات...