دستگاه مرینیتور استیل صنعتی

Industrial Steel Mine Monitor

دسته بندی محصول:  سایر ابزارهای پخت و پز

قیمت:   40,000,000 - 80,000,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
دستگاه مرینیتور استیل صنعتی از تجهیزات آشپزخانه صنعتی می باشد.


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
110000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
150000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
80000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
90000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
60000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
60000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
60000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
30000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
90000000
مرسا تجهیز پیشگام
حداقل سفارش  1
90000000
مرسا تجهیز پیشگام


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
90,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
8,000,000 - 14,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000,000 - 180,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
100,000,000 - 130,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 110,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
35,000,000 - 45,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
150,000,000 - 200,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
60,000,000 - 80,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 90,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
80,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
70,000,000 - 100,000,000 تومان
حداقل سفارش  1
90,000,000 - 110,000,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...