تعمیر سانتریفیوژ هماتوکریت کمپانی Scilogex آمریکا

Scilogex Hemotograte Centrifuge Repair

دسته بندی محصول:  سانتریفیوژ آزمایشگاهی (دستگاه گریز از مرکز)

قیمت:   1,000 - 2,000 تومان /

حداقل سفارش
+
-
موجود
شرایط تحویل:     در محل فروشنده،
سانتریفیوژ هماتوکریت کمپانی Scilogex آمریکاانواع سانتریفیوژهای کمپانی های معتبر قابل ارائه به مشتریان محترم می باشد. همچنین پارس طب نوین پشتیبانی از محصول فوق را بر عهده دارد. پارس طب نوین


محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
4000000
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
100000000
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
4000000
گروه نوآوران تکنولوژی زیستی
حداقل سفارش  1
100000000
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
1500000
صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه
حداقل سفارش  1
100000000
فرادید آداک گستران
حداقل سفارش  1
1000
آرکا راد تجارت ARTECO
حداقل سفارش  1
100000000
فرادید آداک گستران


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان
حداقل سفارش  1
1,000 - 2,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...