مواد شیمیایی

    محصولات : 388
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  دی سیکلو سرین 30020 سیگما D-Cycloserine 30020 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  پترولیوم بنزن 101775 مرک Petroleum benzine 101775 merck این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
320000 تومان
حداقل میزان سفارش : 100 گرم
توضیحات مهم:  آمونیوم سریم سولفات 2 آبه CE00600100 ، Synonym: Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate cas:10378-47-9 100گرمی شارلو
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  ایزوبوتانول 100984 مرک آلمان ایزوبوتانول 100984 مرک Isobutanol 100984 merck این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  هگزانوئیک اسید 153745 سیگما Hexanoic acid 153745 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  سلنیوم تترا کلراید 323527 سیگما Selenium tetrachloride 323527 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  اسپرمیدین s2626 سیگما Spermidine s2626 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  سابینین w530597 سیگما Sabinene w530597 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  پروپیلن گلایکول پروپیل اتر 424927 سیگما Propylene glycol propyl ether 424927 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  محلول بتایین b0300 سیگما Betaine solution b0300 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  اسپرمین s3256 سیگما Spermine s3256 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  پروپیدیم یدید p4170 سیگما Propidium iodide p4170 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1000 کیلوگرم
توضیحات مهم:  کلسیم برمید- کلسیم بروماید شرکت کیمیاگران سیالات حفاری افتخار فروش کلسیم بروماید - کلسیم برماید جهت حفاری چاه های نفت و گاز را دارد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  متیل سیکلو هگزان 300306 سیگما Methylcyclohexane 300306 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  2 متیل پنتان 68310 سیگم Methylpentane-2 68310 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  کلرو دی فنیل فسفین 810158 مرک Chlorodiphenylphosphine 810158 merck این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  دی اتیل اتر 100926 مرک Diethyl ether 100926 merck این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  آمونیاک محلول 25% 105432 مرک Ammonia solution25% 105432 merck این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  کاتالاز c9322 سیگما Catalase from bovine liver c9322 sigma این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  نوتریت آگار 105450 مرک Nutrient agar 105450 merck این محصول توسط شرکت کیان پرتو تجهیز ارائه میگردد.


در حال ارسال اطلاعات...