شایراد صنعت

    محصولات : 136
عضویت ویژه عضو تایید شده
79000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 4 پین، مدل 97.041.5553.1 کانکتور صنعتی دایره ای، مادگی 3 پین + زمین + ، 250/400 ولت، 50 آمپر، مشکی، دارای IP
عضویت ویژه عضو تایید شده
34000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور صنعتی دایره ای 5 پین، مدل 96.053.4153.9 کانکتور صنعتی دایره ای، مادگی 5 پین، 250/400 ولت، 20 آمپر، آبی روشن، دارای IP، 90 درجه
عضویت ویژه عضو تایید شده
97000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور Heavy duty مربعی 6/36 پین + زمین، مدل 72.703.4253.0 کانکتور سنگین مربعی، مادگی 6/36 پین + زمین، 690 ولت و 160 ولت، 6 پین 40 آمپر و 36 پین 10 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)
عضویت ویژه عضو تایید شده
95000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور Heavy duty مربعی 6/36 پین + زمین، مدل 72.713.4253.0 کانکتور سنگین مربعی، نری 6/36 پین + زمین، 690 ولت و 160 ولت، 6 پین 40 آمپر و 36 پین 10 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)
عضویت ویژه عضو تایید شده
377000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  "کانکتور سنگین مربعی، مادگی 6/12 پین + زمین، ولتاژ فاز به نول 400 ولت و ولتاژ فاز به فاز 690 ولت و ولتاژ فاز به نول 230 ولت و ولتاژ فاز به فاز 400 ولت، 6 پین 40 آمپر و 12 پین 10 آمپر، خاکستری،
عضویت ویژه عضو تایید شده
333000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  "کانکتور سنگین مربعی، نری 6/12 پین + زمین، ولتاژ فاز به نول 400 ولت و ولتاژ فاز به فاز 690 ولت و ولتاژ فاز به نول 230 ولت و ولتاژ فاز به فاز 400 ولت، 6 پین 40 آمپر و 12 پین 10 آمپر، خاکستری
عضویت ویژه عضو تایید شده
192000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور Heavy duty مربعی 4/8 پین + زمین مدل 72.206.1253.0 کانکتور سنگین مربعی، مادگی 4/8 پین + زمین، 400 ولت، 4 پین 80 آمپر و 8 پین 16 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)
عضویت ویژه عضو تایید شده
165000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور Heavy duty مربعی 4/8 پین + زمین مدل 72.216.1253.0 کانکتور سنگین مربعی، نری 4/8 پین + زمین، 400 ولت، 4 پین 80 آمپر و 8 پین 16 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)
عضویت ویژه عضو تایید شده
107000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کانکتور Heavy duty مربعی 4/6 پین + زمین مدل 72.205.1053.0 کانکتور سنگین مربعی، مادگی 4/6 پین + زمین، 690 ولت، 4 پین 35 آمپر و 6 پین 16 آمپر، خاکستری، درجه حرارت (-40⁰C….. +120⁰C)
عضویت ویژه عضو تایید شده
130000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  پکیج کانکتور 24 پین خانواده Revos Basic مدل sh.2440.0 توضیحات ادوات موجود در پکیج: سوکت نری (70.310.2440.0) سوکت مادگی (70.300.2440.0) پوسته هود سیار(71.350.2435.1) پوسته ثابت (71.320.2428.0)
عضویت ویژه عضو تایید شده
60600 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بیس کانکتور (تابلویی) مدل 71.325.1628.0 جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 16، نوع بیس (تابلویی) + قفل، IP 54
عضویت ویژه عضو تایید شده
26800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بیس کانکتور (تابلویی) مدل 71.320.1628.0 جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 16، نوع بیس (تابلویی) + قفل، IP 54
عضویت ویژه عضو تایید شده
40900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  هود کانکتور (سیار) مدل71.372.1635.1 جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 16، نوع هود (سیار) + قفل
عضویت ویژه عضو تایید شده
26800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  هود کانکتور (سیار) مدل71.352.1635.1 جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 16، نوع هود (سیار)
عضویت ویژه عضو تایید شده
23300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  هود کانکتور (سیار) مدل71.350.1635.1 جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 16، نوع هود (سیار)
عضویت ویژه عضو تایید شده
68000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بیس کانکتور (تابلویی) مدل 71.340.1035.1 جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 10، نوع بیس (تابلویی) پشت بسته
عضویت ویژه عضو تایید شده
58000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بیس کانکتور (تابلویی) مدل 71.325.1028.0 جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 10، نوع بیس (تابلویی) + قفل، IP 54
عضویت ویژه عضو تایید شده
37800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  هود کانکتور (سیار) مدل 71.372.1035.1 جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 10، نوع هود (سیار) + قفل
عضویت ویژه عضو تایید شده
23200 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  هود کانکتور (سیار) مدل 71.350.1035.1 جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 10، نوع هود (سیار)
عضویت ویژه عضو تایید شده
36300 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  بیس کانکتور (تابلویی) مدل 70.325.0628.0 جنس محفظه آلومینیوم، رنگ خاکستری، سایز 6، نوع بیس (تابلویی) + قفل، IP 54


در حال ارسال اطلاعات...