کتاب بزرگسال

425محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
15000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مدیریت مراکز یادگیری (مرکز یادگیری دانشگاه) نوشته دکتر اسماعیل زارعی زوارکی و ابراهیم ابوالقاسمی چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای علوم تربیتی و آموزشی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
23500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مبانی و مفاهیم نوپدید برنامه درسی دوره ابتدایی نوشته دکتر سعید مذبوحی چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای علوم تربیتی و آموزشی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
19000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب روشها و فنون تدریس (با تأکید بر روش تدریس سخنرانی و پرسش و پاسخ) نوشته دکتر سید حمیدرضا علوی چاپ اول و دوم در سال 1396 از سری کتابهای علوم تربیتی و آموزشی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
13000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مهارتهای ارتباطی نوشته دکتر محمدسعید احمدی و حمید نوری چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای روانشناسی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
35000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب پذیرش و ذهن آگاهی در درمان شناختی رفتاری (فهم و به کارگیری درمانهای نوین) نوشته جیمز هربرت،اوان فورمن ترجمه دکتر سهراب امیری، دکتر اسفندیار آزاد کتاب روانشناسی چاپ شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
14000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب اختلالات یادگیری(با تأکید بر اختلال خواندن،مسائل نظری و عملی)نوشته دکتر گیتی همتی راد،سیما عسگری ودکتر مریم طهرانی زاده چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای روانشناسی چاپ شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
25000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب تحلیل روانشناختی شادکامی (منابع، ساختارها، پیوست ها) نوشته دکتر ابوالقاسم خوش کنش و مژده جانه چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای روانشناسی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
35000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب پذیرش ذهن آگاهی در درمان شناختی رفتاری نوشته جیمز هربرت و اوان فورمن ترجمه دکتر سهراب امیری و دکتر اسفندیار آزاد چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای روانشناسی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
14000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب ده چیز که هر کودک مبتلا به اتیسم دوست دارد شما بدانید نوشته الن نوتبوم ترجمه امیرحسین تقی لو و میثم کلانتری چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای روانشناسی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
21000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  آسیب شناسی سیاستگذاری در برنامه درسی بر اساس مدل swot نوشته علی نیسی نیا چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای علوم تربیتی و آموزشی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
12000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب اندیشمندان مطالعات برنامه درسی نوشته صادق موسوی و علی رادمهر چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای علوم تربیتی و آموزشی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
10000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب آموزش چند فرهنگی (رویکرد چندفرهنگی درمدارس) نوشته گلاله مکرونی چاپ اول در سال 1395 از سری کتابهای علوم تربیتی و آموزش ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
25000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب انگیزش در یادگیری و آموزش نوشته دکتر حسین کارشکی و دکتر نیکچهره محسنی چاپ چهارم در سال 1395 از سری کتابهای علوم تربیتی و آموزش ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
24500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  معنویت در مشاوره و روان درمانی( رویکردی آمیخته برای توانمندسازی مراجعان) نوشته ریک جانسون ترجمه سجاد مطهری چاپ اول در سال 1396 از سری گتابهای مشاوره و روان درمانی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
33000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مقدمه ای بر ازدواج و خانواده جلد اول نوشته دیوید نوکس و کارولین اسکاچ ترجمه دکتر کیومرث فرحبخش و همکاران چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای مشاوره و خانواده ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
30000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مقدمه ای بر ازدواج و خانواده جلد اول نوشته دیوید نوکس و کارولین اسکاچ ترجمه دکتر کیومرث فرحبخش و همکاران چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای مشاوره و خانواده ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
16000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب آموزش و مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد اسلامی نوشته سید مهدی حسینی بیرجندی چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای مشاوره و خانواده ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد
عضویت ویژه عضو تایید شده
16000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب کار زوج درمانی(سی گفتگوی هدایت شده برای بازیابی روابط) نوشته کاتلین متز و یانگمن ترجمه دکتر سید محسن حجت خواه، دکتر محمد سجاد صیدی ودکتر آراس رسولی چاپ دوم در سال 1396 کتاب مشاوره از آوای نور است
عضویت ویژه عضو تایید شده
26000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب ازدواج و خانواده (مشاوره و درمان آدلری) نوشته مهدی خان آبادی بامقدمه ای از علی محمد نظری چاپ سوم در سال 1396 از جمله کتابهای مشاوره و خانواده توسط انتشارات آوای نور ارائه شده است
عضویت ویژه عضو تایید شده
25000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب راهنمای عملی روان درمانی مثبت نگر (ویژه درمانگران و مشاوران) نوشته دکتر مهدی خانجانی چاپ اول در سال 1396 از سری کتابهای روانشناسی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور می باشد.
در حال ارسال اطلاعات...