کتاب

978محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
19000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب توسعه اقتصادی و برنامه ریزی نوشته دکتر محمود حائریان اردکانی چاپ چهارم در سال 1392 از سری کتابهای اقتصادی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
8500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب بهبود فضای کسب و کار (کارآفرینی، مدیریت، بهره وری) نوشته دکتر عظیم محبی چاپ دوم در سال 1392 از سری کتابهای مدیریتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
28000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب بازاریابی خدمات نوشته والری زیتامل،ماری جوبیتنر و دایان گرملر ترجمه دکتر داود حسین پور،دکتر رضا محمدکاظمی و حسین ترابی گودرزی چاپ اول در سال 1392 ارائه شده توسط انتشارات آثار فکر
عضویت ویژه عضو تایید شده
2600 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب لطایف سازمان و مدیریت (گزیده هایی از داستانها،لطیفه ها و کاریکاتورهای آموزنده از مباحث سازمان و مدیریت)نوشته جلال الدین زارع اشکذری چاپ اول از سری کتابهای مدیریتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
11000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب تبیین مدیریت و رهبری در سازمان (با تأکید بر منابع انسانی) نوشته دکتر عظیم محبی چاپ دوم در سال 1393 از سری کتابهای مدیریتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
12000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته نوشته کریم آقاجانی چاپ اول در سال 1394 از سری کتابهای مدیریتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
21500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب تاکتیک های رهبری (101 گام به سوی موفقیت در رهبری) نوشته استوارد تابس ترجمه دکتر مظفرالدین واعظی چاپ اول در سال 1394 از سری کتابهای مدیریتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
18000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی (با رویکرد پژوهشی) نوشته دکتر ابوالفضل بختیاری، رضا سلگی و عزیزاله بابایی چاپ اول در سال 1394 از سری کتابهای مدیریتی و پژوهشی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
34000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب نظریه های سازمان و مدیریت نوشته دکتر امیرحسین محمودی و اکرم عابدی چاپ اول در سال 1394 از سری کتابهای مدیریتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
16800 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مدیریت نوشته پیتر اف.دراکر ترجمه حسین محبی چاپ اول در سال 1390 از سری کتابهای مدیریتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
22000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب نگرشی به مدیریت اسلامی نوشته دکتر هادی پورشافعی و عبدالرضا خدری خان آبادی چاپ اول در سال 1392 از سری کتابهای مذهبی و مدیریتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
16000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مدیریت راهبردی مساجد نوشته دکتر مهدی ناظمی، دکتر محمدتقی امینی و حمید شریفی چاپ اول در سال 1394 از سری کتابهای مذهبی و مدیریتی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
11000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب روابط ساختار خطی در تحقیقات علوم انسانی (مبانی و راهنمای آسان کاربرد نرم افزار لیزرل) نوشته دکتر حسین کارشکی چاپ اول در سال 1393 از سری کتابهای علمی/پژوهشی محصول انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
7500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب روشها و فنون مشاهده در تحقیقات کیفی نوشته بیل گیلهام ترجمه رسول گلکار و حسین نظری چاپ اول در سال 1392 از سری کتابهای علمی/پژوهشی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
9000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مقدمه ای بر مستندسازی و گزارش نویسی در علوم انسانی (مددکاری اجتماعی) نوشته محمدرضا رنجبر چاپ اول در سال 1394 از سری کتابهای مددکاری اجتماعی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
2700 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی نوشته دکتر رحمان سعیدی چاپ اول در سال 1393 از سری کتابهای ارتباطات ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
6000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب شیوه استناد به منابع چاپی و الکترونیکی (سبک APA) نوشته دکتر عادل زاهد بابلان، دکتر مهران فرج اللهی و دکتر مهدی معینی کیا چاپ اول در سال 1394 از سری کتابهای پژوهشی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
23000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب راهنمای انتشار انجمن روانشناسی آمریکا (ویرایش ششم) نوشته گارای واندن بوس ترجمه دکتر عباسعلی حسین خانزاده، سعید محمدزاده و دکتر قربان همتی علمدارلو چاپ دوم در سال 1395محصول انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
25000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب پژوهش و نگارش علمی با رویکرد پایان نامه نویسی نوشته دکتر هادی پورشافعی چاپ اول در سال 1393 از سری کتابهای علمی/پژوهشی ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
عضویت ویژه عضو تایید شده
10000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب حقوق مخاطبان مطبوعات (با تأکید بر حق حریم خصوصی و حق تصحیح و پاسخگویی)نوشته دکتر عباس اسدی و رسول سلطانی سمیرمی چاپ اول در سال 1393 از سری کتابهای ارتباطات ارائه شده توسط انتشارات آوای نور
در حال ارسال اطلاعات...