کود زیستی (کود بیولوژیک)

22محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک ژله ای یک نوع پلیمر می باشد که رطوبت را به سرعت جذب کرده و به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک ژله ای یک نوع پلیمر می باشد که رطوبت را به سرعت جذب کرده و به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک ژله ای یک نوع پلیمر می باشد که رطوبت را به سرعت جذب کرده و به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک ژله ای یک نوع پلیمر می باشد که رطوبت را به سرعت جذب کرده و به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک گل های حساس خاکی است برای گیاهان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک گل های حساس خاکی است برای گل های آپارتمانی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  بسته تولید ورمی کمپوست در منزل
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک ژله ای یک نوع پلیمر می باشد که رطوبت را به سرعت جذب کرده و به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک ژله ای یک نوع پلیمر می باشد که رطوبت را به سرعت جذب کرده و به تدریج در اختیار گیاه قرار می دهد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک و کود مخلوط آماده کشت گلباران در بسته بندی های 2 و 5 کیلوگرمی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پرلیت گلباران در بسته بندی های 5/0 و 1 لیتری موجود میباشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 بسته
توضیحات مهم:  کود اورگانیک ورمی کمپوست حاوی ویتامین B12 ،تولید و فروش کود اورگانیک ورمی کمپوست حاوی ویتامین B12 در بسته بندی های 2 و 10 کیلو گرمی و نیز فله ای تولید شرکت گلباران سبز گیلان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کوکوپیت گلباران به صورت باز شده موجود میباشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک کاکتوس گلباران در بسته بندی های 1 کیلوگرمی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک هلندی گلباران در بسته بندی های 2 کیلوگرمی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  خاک گلدان گلباران در بسته بندی 2 و 5 کیلو گرمی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  لیکای گلباران در بسته بندی های 5/0 و 1 لیتری موجود میباشد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  استفاده از این محلول بسته به نوع گیاه و شرایط محیطی باعث تثبیت 100 تا 150 کیلوگرم ازت در هر هکتار میشود.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  استفاده از این محصول باعث تثبیت 100 کیلوگرم ازت و 50 کیلوگرم فسفات در هر هکتار می­شود.
70000 تومان
حداقل میزان سفارش : یک کیلوگرم
توضیحات مهم:  بهترین کود هیویک اسید در اوریکس هیوم با بالاترین درصد اسید هیومیک و همراه 74% هیومیک اسید خالص ORYX HUM
در حال ارسال اطلاعات...