میکروسکوپ ها

76محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  میکروسکوپ فلورسانس مدل F-3002 ساخت کمپانی jp selecta اسپانیا میکروسکوپ فلورسانس عدسی چشمی 10x عدسی شی ای 4X10X40X100X دارای صفحه مقاوم در برابر تابش uv قابلیت چرخش 360 درجه هد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  میکروسکوپ پلاریزان مجموع بزرگنمایی 1600X دو چشمی چشمی ها با شیب 30درجه و قابلیت چرخش 360 درجه
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  میکروسکوپ دو چشمی نوری -چشمی ها با شیب 45 درجه و قابلیت چرخش 360 درجه هد -عدسی چشمی 10x و 16x -عدسی شیئی 4x و 10x و 40x و100x
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  استریو میکروسکوپ کمپانی BMS هلند
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  متالورژی میکروسکوپ کمپانی BMS هلند
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  اینورتد میکروسکوپ کمپانی BMS هلند
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  میکروسکوپ پلاریزان کمپانی BMS آلمان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  اینورتد میکروسکوپ کمپانی Hund آلمان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  فلورسانس میکروسکوپ کمپانی Hund آلمان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  استریو میکروسکوپ کمپانی Hund آلمان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  میکروسکوپ آموزشی دوچشمی کمپانی Boeco آلمان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  اینورتد میکروسکوپ کمپانی Boeco آلمان انواع میکروسکوپ های اینورتد ساخت کمپانی Boeco توسط شرکت پارس طب نوین بین الملل ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  استریو میکروسکوپ کمپانی Boeco آلمان شرکت پارس طب نوین انواع استریومیکروسکوپ را با برندهای معتبر به مشتریان ارائه می دهد و قابلیت تعمیر و سرویس انواع استریومیکروسکوپ را دارا می باشد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  میکروسکوپ آموزشی تک چشمی کمپانی Boeco آلمان شرکت پارس طب نوین انواع میکروسکوپ های آموزشی را با برندهای معتبر به مشتریان ارائه می دهد و قابلیت تعمیر و سرویس انواع میکروسکوپ را دارا می باشد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  میکروسکوپ پلاریزان کمپانی LW Scientific آمریکا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  شرکت پارس طب نوین بین الملل استریو میکروسکوپ های LW Scientific را در مدل های مختلف به مشتریان ارائه می دهد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  انواع میکروسکوپ های اینورتد ساخت کمپانی LW Scientific توسط شرکت پارس طب نوین بین الملل ارائه می گردد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  فلورسانس میکروسکوپ کمپانی LW Scientific آمریکا شرکت پارس طب نوین انواع میکروسکوپ را با برندهای معتبر به مشتریان ارائه می دهد و قابلیت تعمیر و سرویس انواع میکروسکوپ را دارا می باشد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  فلورسانس میکروسکوپ کمپانی Optika ایتالیا انواع میکروسکوپ های اینورتد ساخت کمپانی Optika توسط شرکت پارس طب نوین بین الملل ارائه می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  اینورتد میکروسکوپ کمپانی Optika ایتالیا
در حال ارسال اطلاعات...