کارت دی وی آر

25محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کارت DVR کمبو هشت کانال ژئوویژن GV-1480B محصول تایوان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کارت DVR کمبو هشت کانال ژئوویژن GV-1120 محصول تایوان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کارت DVR چهار کانال ژئوویژن GV-800B محصول تایوان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کارت DVR چهار کانال ژئوویژن GV-600 محصول تایوان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کارت DVR کمبو هشت کانال ژئوویژن GV-3008 محصول تایوان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  کارت DVR هشت کانال ژئوویژن GV-800 محصول تایوان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ذخیره کننده دوربین مدل SN-3208 محصولی از کره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ذخیره کننده دوربین مدل SN-3204 محصولی از کره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ذخیره کننده دوربین مدل SN-BS04 محصولی از کره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ذخیره کننده دوربین مدل SN-BC04 محصولی از کره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ذخیره کننده دوربین مدل SN-416 محصولی از کره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ذخیره کننده دوربین مدل SN-880 محصولی از کره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ذخیره کننده دوربین مدل SN-100 محصولی از کره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ذخیره کننده دوربین مدل SN-6805 محصولی از کره
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ضبط ویدئو ژئوویژن Geovision GV-800 B تنها با گارانتی شرکت بازرگانی دیدارک دارای 2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ضبط ویدئوی ژئوویژن مدل Geovision GV-3008 تنها با گارانتی شرکت بازرگانی دیدارک دارای 2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ضبط ویدئوی ژئوویژن Geovision GV-600 B تنها با گارانتی شرکت بازرگانی دیدارک دارای 2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ضبط ویدئوی ژئوویژن Geovision GV-5016 تنها با گارانتی شرکت بازرگانی دیدارک دارای 2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت دی وی آر ژئوویژن مدل Geovision GV 900 A تنها با گارانتی شرکت بازرگانی دیدارک دارای 2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  کارت ضبط ویدئوی ژئوویژن Geovision GV-1480 B تنها با گارانتی شرکت بازرگانی دیدارک دارای 2 سال گارانتی تعویض و 10 سال خدمات پس از فروش
در حال ارسال اطلاعات...