سنسور حرارت

3محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  دمای فعالیت 59 درجه سانتیگراد جریان استند بای : 40 میکرو آمپر جریان آلارم : 48 میلی آمپر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  این سنسورها دارای مدارفرمان بوده وبه محض سنس کردن (تشخیص) انتشارگازدرمحیط فرمان داده و مسیر گازرا توسط شیربرقی مسدود می کند وبا آلارم صوتی ونوری خطرنشت گازرااعلام می دارد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتون
توضیحات مهم:  دتکتور حرارتی متعارف(کانونشنال) در سیتم های متعرف وظیفه شناسایی منطقه نزدیک به خطر است .
در حال ارسال اطلاعات...