تایمر ( زمان سنج )

144محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شماره انداز مکانیکی مدل Counter SMC-6 ، شماره انداز مکانیکی ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  شماره انداز دیجیتال مدل Counter SDC-8 ، شماره انداز دیجیتال ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ساعت کار مدل Hour Meter SHM-60 ، ساعت کار مدل SHM-60 ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تایمر بادی (Delay Timer (LA ، تایمر بادی در مدل های زیر DT2 و DR2 میباشد. ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تایمر تابلویی ذخیره دار Timer Relay ، تایمر تابلویی ذخیره دار در مدل های زیر STW16A ، SE-B301 ، SUL181h و SUL181d میباشد ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تایمر 24 ساعته دو شاخه ای Timer Switch ، تایمر 24 ساعته در مدل های زیر SE-DT1 ، SE-DT20 ، SE-DT201 ، SE-MT20 و SE-MT31 موجود است ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تایمر راه پله مدل Timer Relay - SRT-8 ، تایمر راه پله ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  تایمر تابلویی Multi Range Timer Relay ، تایمر تابلویی ارائه شده توسط تجهیزات برق صنعتی سون الکتریک
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  تایمر شمارنده سخنرانی تایمر کرنومتر سخنرانی تایمر شمارنده اتاق کنفرانس نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و ...
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  تایمر شمارنده سخنرانی تایمر کرنومتر سخنرانی تایمر شمارنده اتاق کنفرانس نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و ...
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  تایمر دیجیتال روزشمار ال ای دی (LED) نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ساعت دیجیتال دیواری مسجد نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ساعت دیجیتال دیواری ال ای دی نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ساعت دیواری دیجیتال خانگی نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ساعت دیجیتال سالن بسکتبال نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ساعت دیجیتال سالن فوتسال نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  کرنومتر دیجیتال ورزشی بزرگ (led) نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ساعت کرنومتر دیجیتال سالن ورزشی نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  کرنومتر و ساعت دیجیتال نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات
از 200000 تا 1700000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  دستگاه تایمر شمارش معکوس نمایشگرهای چند منظوره دیجیتال با قابلیت نمایش ساعت، تاریخ، دمای محیط، رطوبت، تایمر و شمارنده، کرنومتر، آلارم، روز هفته و دیگر امکانات
در حال ارسال اطلاعات...