خدمات درمانی

23محصول
   
امنیت خرید :
5000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اجرای آزمون برتری نیمکره های مغز کدام نیمکره از مغزتان فعالیت بیشتری دارد این آزمون توسط شرکت سنجش ساز و کار آرامیس انجام می شود
1000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  این آزمون شما را قادر می سازد تا میزان موفقیت خود را در اداره مسیر شغلی ارزیابی کنید.
3000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  اجرای آزمون چقدر جسور هستید؟ اجرا و تفسیر این آزمون توسط متخصص روانسنجی شرکت سنجش ساز و کار آرامیس انجام می گیرد میزان جسارت خود را بسنجید
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 نفر
توضیحات مهم:  آزمایش های تجزیه کامل ادرار و انگل و قارچ شناسی ، ازمایشات انالیز ادرار ( Urine Analysis ) ، قارچ شناسی ( Mycology ) ، انگل شناسی ( Parasitology ) در آزمایشگاه فوق تخصصی ایران زمین
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 نفر
توضیحات مهم:  آزمایش خون تست هورمون های تیروئیدی ، آزمایش خون برای بررسی هورمون های تیرویید شامل : تیروکسین کل T4 - تیروکسین آزاد FT3 و FT4 یا FTI - تری یدوتیرونین T3 و FSH LH ، TSH
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آزمایش توکسوپلاسما برای تشخیص توکسوپلاسموز ( بیماری گربه ای) که عامل آن انگلی بنام توکسوپلاسما گوندی ( Toxoplasma gondii ) است.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آزمایشات کبدی ( LFT ) ، شامل بیلیروبین ، ALKPH ، SGPT ، SGOT
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 نفر
توضیحات مهم:  آزمایش خون تست تالاسمی و کم خونی ، تست خون برای بررسی تالاسمی و کم خونی شامل: تست CBC ، الکتروفورز و تعیین گروه های خونی در آزمایشگاه ایران زمین
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آزمایش قند گلوکز ( Fasting blood sugar ( FBS ازمایش تشخیص دیابت ناشتا و غیر ناشتا ، همچنین تست دیابت بارداری ، دیابت نوع اول ، دیابت نوع دوم
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آزمایشات پنل ترومبوفیلیک Thrombophilic Tests شامل FII ، FVL ، FVHR2 ، MTHFR ، FXIII ، EPCR ، PAI-I ، HPA1 ، APOB ، APOE ، ACE Genotyping ، B-Fibrinogen
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 نفر
توضیحات مهم:  آزمایش چربی خون ، کلسترول خوب و بد HDL و LDL ، تست و ازمایش کلسترل های خون اچ دی ال - ال دی ال
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آزمایش چربی خون تری گلیسریدها ( Triglycerides ) ، این نوع چربی از شکستن و هضم غذاها ایجاد شده ودر شکم و پهلوها ذخیره میگردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آزمایش شمارش سلولی خون ، CBC ، هموگلوبین ، جهت تشخیص کم خونی یا آنمی ANEMIA ، پرخونی یا پلی سایتمی POLYCYTHEMIA و تالاسمی مینور وماژور
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  CML PANEL لوسمی میلوئیدی مزمن بروش RT-PCR ، با ایزوفرمهای آن شامل : P230 ، P210 ، P190
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آزمایش اسپرموگرام باروری و ناباروی ( آنالیز اسپرم ) ، بررسی اسپرم ( منی SEMEN ) از نظر تعداد ، درصد حرکت اسپرمهای زنده ، اسپرمهای مرده و درصد طبیعی و غیر طبیعی .
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آزمایش کشت و آنتی بیوگرام ، این آزمایش برای بررسی انواع عفونتها توسط دستگاه در اسرع وقت انجام میگردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  آزمایش ویتامین دی ( VIT D ) ، ازانواع ویتامینهای محلول درچربی است .
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  QF-PCR ، جهت بررسی اختلالات کروموزومی جنین با حساسیت 99.3%
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ( U.B.T. ( Urea Breath Test تست اوره تنفسی جهت بررسی هلیکوباکتر پایلوری ، میکروب معده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  الکتروفورز هموگلوبینهای خون پروتئینهای سرم پروتئینهای ادرار ... Hemoglobin Electrophoresis و Protein Electrophoresis
در حال ارسال اطلاعات...