لوازم راه آهن

2محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 عدد
توضیحات مهم:  ضربه گیرها انتهای خط برای حفاظت از واگن ها و قطارها در صورت برخورد اتفاقی و جذب انرژی برخورد استفاده می گردند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 5 عدد
توضیحات مهم:  ضربه گیرها انتهای خط برای حفاظت از واگن ها و قطارها در صورت برخورد اتفاقی و جذب انرژی برخورد استفاده می گردند.
در حال ارسال اطلاعات...