دستگاه جداساز مواد معدنی

70محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ورق بازکن مغناطیسی مدل GPFM 25×50 گرادیان در صنایع مختلف کاربرد دارد، بدینصورت که جهت جداسازی ورق های فولادی و حتی ورق های چرب ، چسبناک و بُرنده کاربرد وسیعی دارد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  درام مگنت خشک مدل TDM 125-200 جهت جداسازی پیوسته ناخالصی های آهنی از میان مواد ورودی دستگاه مگنت مورد استفاده قرار می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 700-15B بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  درام مگنت خشک مدل TDM 120-200 جهت جداسازی پیوسته ناخالصی های آهنی از میان مواد ورودی دستگاه مگنت مورد استفاده قرار می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 500-20 بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  درام مگنت خشک مدل TDM 90-240 جهت جداسازی پیوسته ناخالصی های آهنی از میان مواد ورودی دستگاه مگنت مورد استفاده قرار می گیرد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  جدا کننده مغناطیسی دائم خود تمیزکن مدل 40-TSM-PA 1000 این گروه بصورت اتوماتیک ذرات مغناطیسی موجود در مواد را جذب و از مسیر تولید خارج میکند.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 900-25A بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  جدا کننده مغناطیسی دائم خود تمیزکن مدل 30-TSM-PA 1200 این گروه بصورت اتوماتیک ذرات مغناطیسی موجود در مواد را جذب و از مسیر تولید خارج میکند. این جدا کنند
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  جدا کننده مغناطیسی دائم خود تمیزکن مدل 30-TSM-PA 1000 این گروه بصورت اتوماتیک ذرات مغناطیسی موجود در مواد را جذب و از مسیر تولید خارج میکند.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 500-18 بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 900-20 بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 1000-20 بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 700-18 بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 900-15 بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 700-25A بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 600-20 بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 800-18 بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  سپراتور اور باند دائم دستی (بلاک مگنت) مدل TSM 600-13 بعنوان سپراتور اورباند جهت جلوگیری از ورود قطعات آهنی و آلیاژی موجود در مواد غیر مغناطیسی میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 دستگاه
توضیحات مهم:  ترپ مغناطیسی الکتریکی مدل TET-2000 در صنایع سرامیک شامل صنایع تولید کاشی - چینی مظروف - چینی الکتریکی - چینی بهداشتی کاربرد دارد .
در حال ارسال اطلاعات...