محصولات آرد و نان

15محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 3 کیلوگرم
توضیحات مهم:  تمامی کیک ها با مغز گردو و موز و شکلات تهیه می شود.
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  این بیسکوییت رژیمی_دیابتی با شیرین کننده استویا 100% طبیعی بوده و مناسب افراد دیابتی می باشد.
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  شیرینی برنجی رژیمی دیابتی با شیرین کننده استویا مناسب افراد دیابتی می باشد.
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  این کیک رژیمی دیابتی با شیرین کننده استویا 100% طبیعی بوده و مناسب افراد دیابتی می باشد.
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  در این شیرینی از شیرین کننده استویا به جای شکر استفاده شده که 100 % طبیعی بوده و مناسب افراد دیابتی می باشد.
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  شیرینی دیابتی _ رژیمی بهشتی با شیرین کننده استویا مناسب افراد دیابتی می باشد.
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  در این کلوچه به جای شکر از شیرین کننده استویا استفاده شده که 100% طبیعی بوده که مناسب افراد دیابتی می باشد.
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  در این زولبیاوبامیه به جای شکر از شیرین کننده طبیعی استویا استفاده شده که مناسب افراد دیابتی می باشد.
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  شیرینی رژیمی دیابتی با شیرین کننده استویا که مناسب افراد دیابتی می باشد.
8000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  در این شیرینی به جای شکر ازگیاه استویا استفاده شده و مناسب افراد دیابتی میباشد
9000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  در این شیرینی به جای شکر از شیرین کننده استویا که 100% طبیعی بوده استفاده شده. بدون قند بدون چربی بدون کالری.
17000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  بیسکوییت بدون قند استویا این شیرینی بیسکویتی هیچگونه شیرین کننده مصنوعی اعم از آسپارتام، ایزومالت ،شکر برای شیرین نمودن این شیرینی بیسکویتی ، از شیرینی 100% طبیعی استویا استفاده شده است
18000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  شیرینی نان بهشتی هیچگونه شیرین کننده مصنوعی اعم ازسوربیتول،ایزومالت ،شکر ندارد و برای شیرین نمودن این شیرینی بهشتی ، از شیرینی 100% طبیعی استویا استفاده شده است
19500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  شیرینی رژیمی و دیابتی پاپیونی با شیرین کننده استویا هیچگونه شیرین کننده مصنوعی اعم از آسپارتام، ایزومالت ،شکر ندارد و برای شیرین نمودن این شیرینی پاپیونی ، از شیرینی 100% طبیعی استویا استفاده شده است
19900 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  شیرینی رژیمی و دیابتی برنجی با شیرین کننده استویا در این شیرینی برنجی هیچگونه شیرین کننده مصنوعی اعم از آسپارتام، ایزومالت ،شکر و ... به کار نرفته است
در حال ارسال اطلاعات...