دستگاه جوش میگ (دستگاه جوش MIG)

4محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک دستگاه
توضیحات مهم:  دستگاه جوش CO2 هواخنک با ظرفیت 400 آمپر کارا به روش MIG/MAG مدل KARA TCK 400
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک دستگاه
توضیحات مهم:  دستگاه جوش CO2 هواخنک کارا KARA مدل TCK 250 با ظرفیت 250 آمپر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک دستگاه
توضیحات مهم:  دستگاه جوش CO2 آب خنک کارا مدل KARA TCK 600 با ظرفیت 600 آمپر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : یک دستگاه
توضیحات مهم:  دستگاه جوش CO2 آبخنک کارا مدل KARA GMAW TCK 514 به ظرفیت 500 آمپر (جدید)
در حال ارسال اطلاعات...