سایر کودها

29محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 500 کیلوگرم
توضیحات مهم:  اسید هیومیک مایع %12 برای کشاورزی فروش اسید هیومیک %12 مایع جهت مصارف کشاورزی توسط کیمیا پارس شایانکار
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 تن
توضیحات مهم:  انواع مختلف سولفات های کشاورزی تمام سولفات های مورد مصرف در کشاورزی در انواع مختلف قابل عرضه توسط کیمیا پارس شایانکار
1
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کود ازت، فسفر، پتاسیم رفع کمبود و تأمین عناصر میکرو و ماکرو کاملاً محلول در آب جذب سریع با کارایی بالا کود جهت رشد مطلوب تر گیاه
1
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کود فرتینوکس ماکرو ازت، فسفر، پتاسیم ریز مغذی اسیدهای آمینه ضروری گیاه رفع کمبود عناصر میکرو و ماکرو
1
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  کود ماکرو ازت، فسفر، پتاسیم حاوی اسیدهای آمینه ضروری گیاه تحریک رشد میوه افزایش نمو مناسب برای خاکهای شور و قلیایی
1
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  کود فرتینوکس(ازت، فسفر، پتاسیم) ریز مغذی اسیدهای آمینه ضروری گیاه کود ریز مغذی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  هورمون رشد گیاه جیبرلین (Gibberellin) بطور کلی تمام جنبه ­های مختلف رشد و نمو در گیاهان از رویش دانه تا تشکیل میوه را تحت تاثیر قرار می دهد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  قطره تقویتی بنفشه غذای کامل برای گیاه بنفشه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  قطره تقویتی بنسای غذای کامل برای گیاه بنسای
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  قطره تقویتی بامبو غذای کامل برای گیاه بامبو
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  قطره تقویتی آهن غذای کامل برای گیاهان زینتی و خاص
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  اسپری تقویت کننده کود غذایی کامل برای گیاهان
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  قطره تقویتی کاکتوس غذای کامل برای گیاه کاکتوس
0 تومان
حداقل میزان سفارش : ...
توضیحات مهم:  رفع سریع کمبود پتاسیم سبب درشت شدن اندازه و افزایش رنگ میوه جذب سریع با کارآیی بالا، فزایش اندازه و رنگ میوه
0 تومان
حداقل میزان سفارش : ...
توضیحات مهم:  باعث رشد بهتر جوانه های انتهایی شده کمک به نقل و انتقال قندها در گیاه باعث پایداری بیشتر جوانه ها در فصل سرد سال می شود و در ابتدای فصل رشد درصد بیشتری از این جوانه ها رشد می کنند.
0 تومان
حداقل میزان سفارش : ....
توضیحات مهم:  جذب سریع با کارآیی بالا، کمپلکس شده با ترکیبات آمینه ای، اقزایش ماندگاری و سختی بافت میوه ها از دیگر خصوصیات کالبونوکس می باشند.
0 تومان
حداقل میزان سفارش : ... کیلوگرم
توضیحات مهم:  جذب سریع با کارآیی بالا، افزایش سبزینگی و رشد گیاه، محرک رشد و دارا بودن اسیدهای آمینه ضروری گیاه از دیگر خصوصیات میکرونوا می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  در ایران اولین بار کود مرغ در باغ های پسته استفاده شده و لی امروزه کود مرغ برای تمامی محصولات کشاورزی استفاده می شود.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  هیومیک اسید ترکیبی است که با افزایش نفوذ پذیری دیواره سلولی و نیز با سرعت بخشی در تولید پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک به رشد سلول کمک می کند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1
توضیحات مهم:  حاوی درصد قابل ملاحظه ای عنصر روی کلاته شده می باشد که به سرعت جذب گیاه می گردد
در حال ارسال اطلاعات...