پچ پنل ( Patch Panel )

13محصول
   
امنیت خرید :
125000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پنل پنل های فیبر با کیفیتی مرغوب و قیمتی مناسب،با ما تماس بگیرید
115000 تومان
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  فروش پنل پنل های فیبر با کیفیتی مرغوب و قیمتی مناسب،با ما تماس بگیرید
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پچ پنل 48 پورت cat5 cat5 48port Patch Panel
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پچ پنل 48 پورت cat6 cat6 48port Patch Panel
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پچ پنل شیلددار 48 پورت cat6 cat6 48port Patch Panel Shylddar
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پچ پنل شیلددار 48 پورت cat5 cat5 48port Patch Panel Shylddar
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پچ پنل شیلددار 24 پورت cat6 cat6 24port Patch Panel Shylddar
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پچ پنل 24 پورت cat6 cat6 24 port Patch Panel
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پچ پنل 24 پورت cat6 cat6 24 port Patch Panel
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پچ پنل 24 پورت cat6 cat6 24 port Patch Panel
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پچ پنل 24 پورت cat5 cat5 24 port Patch Panel
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پچ پنل 24 پورت cat5 cat5 24 port Patch Panel
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  -پچ پنل نگزنس با 50 خروجی مخصوص تلفن
در حال ارسال اطلاعات...