سه پایه نقاشی

10محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  سه پایه بوم عکاسی تبلیغاتی سه پایه تبلیغاتی برای محکم نگه داشتن بوم و ایجاد زاویه استفاده میشود و دارای ابعاد و طراحیهای مختلفی میباشد مانند سه پایه تاشو برای حمل آسان میباشد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  استند سه پایه بوم تبلیغاتی کد 111 . سه پایه تبلیغاتی برای محکم نگه داشتن بوم و ایجاد زاویه استفاده میشود و دارای ابعاد و طراحیهای مختلفی میباشد مانند سه پایه تاشو برای حمل آسان میباشد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  سه پایه بوم تبلیغاتی آلمینیوم کد 745 کاربرد این سازه در غرفه های نمایشگاهی، دکوراسیون، آتلیه های عکاسی و … است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پایه وایت برد تبلیغاتی کد 103 کاربرد این سازه در غرفه های نمایشگاهی، دکوراسیون، آتلیه های عکاسی و … است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پایه بوم تبلیغاتی کد 965 کاربرد این سازه در غرفه های نمایشگاهی، ، دکوراسیون، آتلیه های عکاسی و … است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  سه پایه بوم تبلیغاتی فلزی کد 785 کاربرد این سازه در غرفه های نمایشگاهی، ، دکوراسیون، آتلیه های عکاسی و … است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  پایه تخته شاسی تبلیغاتی کد 159 کاربرد این سازه در غرفه های نمایشگاهی، ، دکوراسیون، آتلیه های عکاسی و … است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  سه پایه بوم نمایشگاهی کد 145 کاربرد این سازه در غرفه های نمایشگاهی، ، دکوراسیون، آتلیه های عکاسی و … است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  سه پایه بوم تنظیمی نقاشی کد 102 کاربرد این سازه در غرفه های نمایشگاهی، ، دکوراسیون، آتلیه های عکاسی و … است
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  سه پایه بوم تبلیغاتی کد 12 کاربرد این سازه در غرفه های نمایشگاهی، ، دکوراسیون، آتلیه های عکاسی و … است .
در حال ارسال اطلاعات...