تجهیزات ساختمانی هوشمند (خانه هوشمند)

263محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سنسور چند کاره سیستم TIS سنسور چند کاره: دما سنج ، لوکس سنج ، دریافت کننده و ارسال کننده امواج IR، قابلیت کنترل 2 سیستم آنالوگ خارجی LOGIC منطقی برای سیستم امنیتی سنسور حرکتی با دمای بدن
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ریموت با قابلیت سناریودهی سیستم G4 کنترل سیستم سرمایش و گرمایش و روشنایی و کنترل تمام کلیدها
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ریموت با قابلیت سناریودهی سیستم TIS کنترل سیستم سرمایش و گرمایش و روشنایی و کنترل تمام کلیدها
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کلید 4 پل هوشمند سیستم TIS کنترل روشنایی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کلید 8 پل هوشمند سیستم G4 کنترل روشنایی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کلید 12 پل هوشمند G4 کنترل روشنایی ، سرمایش و گرمایش و ...
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کلید 16 پل با ترموستات G4 با قابلیت پذیرش 32 سناریو و کنترلسیستم سرمایش و گرمایش
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کلید 16 پل با ترموستات با قابلیت پذیرش 32 سناریو و کنترل سیستم سرمایش و گرمایش
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کلید 12 پل هوشمند TIS کنترل روشنایی ، سرمایش و گرمایش و ...
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  منبع تغذیه سیستم G4 منبع تغذیه میزان انرژی مورد نیاز سیستم را تامین می کند
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  دیمر: کنترل شدت روشنایی توسط ولتاژ برای لامپ های رشته ای معمولی 2 کانال قابلیت جریان دهی 6A
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ماژول HVAC کنترل سیستم سرمایش و گرمایش G4 کنترل سیستم سرمایش و گرمایش از طریق ترموستات ( کنترل گرما، سرما، سرعت فن، هواسازها )
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ماژول HVAC کنترل سیستم سرمایش و گرمایش TIS کنترل سیستم سرمایش و گرمایش از طریق ترموستات ( کنترل گرما، سرما، سرعت فن، هواسازها )
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ماژول کنترل زمانبندی G4 ماژول کنترل زمانبندی سیستم هوشمند برای تعریف سناریو ها و زمان بندی های مختلف برای سیستم
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پل ارتباطی سیستم G4 با پروتکل های دیگر از قبیل RS485 , RS232 , TCPTP
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  پل ارتباطی سیستم TIS با پروتکل های دیگر از قبیل RS485 , RS232 , TCPTP
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  دیمر و کنترل شدت روشنایی توسط ولتاژ برای لامپ های رشته ای معمولی 2 کانال قابلیت جریان دهی 6A
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  دیمر کنترل شدت روشنایی توسط ولتاژ برای لامپ های رشته ای معمولی 4 کانال قابلیت جریان دهی 3A
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  دیمر کنترل شدت روشنایی توسط ولتاژ برای لامپ های رشته ای معمولی 4 کانال قابلیت جریان دهی 3A
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  دیمر کنترل شدت روشنایی توسط ولتاژ برای لامپ های رشته ای معمولی 6 کانال قابلیت جریان دهی 2A
در حال ارسال اطلاعات...