مجموعه ( ست ) لوازم آشپزی

35محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: ست آبلیمو خوری سانسی کد: 5010 تعداد در کارتن: 8 سری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: ست آبلیمو خوری بانو کد: 5009 تعداد در کارتن: 8 سری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: ست آبلیمو خوری بارلی کرم کد: 6010 تعداد در کارتن: 12 سری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: ست آبلیمو خوری بارلی اکرلیک کد: 6011 تعداد در کارتن: 12 سری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: دو طبقه بیضی چفتی رنگین کمان کد: 1044 تعداد در کارتن: 4 سری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: دو طبقه بیضی استیل کد: 1041 تعداد در کارتن: 4 سری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: دو طبقه بانو پرشین کد: 1012 تعداد در کارتن: 4 سری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: دو طبقه بانو استیل کد: 1011 تعداد در کارتن: 4 سری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های سانسی نگین استیل تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در 4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های سانسی چفتی رنگین کمان تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در 4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های سانسی استیل تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در 4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های چهار گوش استیل تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در 4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های بیضی طرح چوب تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در 4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های بیضی سیب نقره ای تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های بیضی چفتی نگین استیل تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های بیضی چفتی سیب نقره ای تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های چفتی رنگین کمان طرح دار تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در 4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های بیضی چفتی رنگین کمان تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در 4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های بیضی استیل تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در 4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 جعبه
توضیحات مهم:  نام محصول: بانکه های بانو پرشین تعداد در کارتن: 12 عدد این بانکه ها در 4 سایز تولید شده و در هر کارتن تعداد 12 عدد از هر سایز وجود دارد.
در حال ارسال اطلاعات...