دیود

7محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پل دیود ماژول SKKD 15/06 Semiconductors Single-phase and Three-phase Rectifiers SKKD 15/06 SKKD 15/08 SKKD 15/12 SKKD 15/14 SKKD 15/16
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پل دیود ماژول Semiconductors Single-phase and Three-phase Rectifiers SKKD 46/08 SKKD 46/12 SKKD 46/16 SKKD 46/18
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  پل دیود ماژول Semiconductors Single phase and Three phase Rectifiers SKKD 26/08 SKKD 26/12 SKKD 26/16 رکتیفایر تک فاز و سه فاز سمیکرون
عضویت ویژه عضو تایید شده
7000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 قطعه
توضیحات مهم:  دیود نور افشان 9902023059 فیندر (finder) ،دیود نور افشان 9902023059 ماژول LED سبز ارائه توسط شرکت الکترو برنا
عضویت ویژه عضو تایید شده
7000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 قطعه
توضیحات مهم:  دیود 9902902499 فیندر (finder) ماژول LED سبز و دیود دارای حداکثر 24 ولتاژ ارائه محصول توسط شرکت الکتروو برنا
عضویت ویژه عضو تایید شده
7000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 قطعه
توضیحات مهم:  دیود 9902922099 فیندر (finder) ماژول LED سبز و دیود دارای حداکثر ولتاژ 220 dc ارائه توسط شرکت الکترو برنا
عضویت ویژه عضو تایید شده
7000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 قطعه
توضیحات مهم:  دیود خشابی 9901902499 فیندر (finder) ماژول LED سبز و دیود 5 ولت ارائه توسط شرکت الکترو برنا
در حال ارسال اطلاعات...