رنگدانه و رنگ

187محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
50000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ ضد میکروب و ضدحریق با خاصیت ضدعفونی شونده دائم جهت حفاظت ساختارهای فولادی در برابر حریق بکار میرود و استفاده از آن برای محیط های داخلی (برای مثال بیمارستانها و سایرمکانهای سربسته)پیشنهاد می گردد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
30000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ عایق نانو افزایش دهنده مقاومت مکانیکی رنگها در برابر ضربه، سایش و ترک خوردگی با قابلیت اختلاط باتمامی رنگها جهت کلیه ی سطوح ،کانال کولر ،لوله های اب گرم و سرد و بخار، سردخانه ها،کانتینرها و...
عضویت ویژه عضو تایید شده
70000 تومان
حداقل میزان سفارش : 5 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ عایق الکتریکی مخصوص سطوح در معرض برق باقابلیت های چسبندگی وسختی بالا باتشکیل فیلم بیرنگ روی سطوح خاصیت غبارگریزی به سطح داده مقاومت لازم دربرابر شوک های الکتریکی و حرارتی ایجاد می نماید.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس آبی EXSF 300% رنگ دیسپرس آبی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس آبی SGL 200%مدل B.79 رنگ دیسپرس آبی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس آبی 2RL مدل B.183:1 رنگ دیسپرس آبی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس آبی BL رنگ دیسپرس آبی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس آبی EBL مدل B.56 رنگ دیسپرس آبی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس آبی SG 200% رنگ دیسپرس آبی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس قهوه ای2BL رنگ دیسپرس قهوه ای
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس قهوه ای PNR رنگ دیسپرس قهوه ای
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس روبین 3GLS 200%مدل R-73
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس قرمز BS 200%مدل R-152
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس قرمز BL200%
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس قرمز FBL 200%مدل R-60
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس اسکارلت GSL 200%مدل R-153
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس نارنجی 3RL مدل O-25
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس زرد ER
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس زرد 3G 200%
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رنگ دیسپرس زرد 3GE 200% مدل Y-54
در حال ارسال اطلاعات...