سایر منابع آموزشی

100محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
290000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن خاتم دومین مصحف منتشر شدۀ انتشارات مبلغان است که با خط نسخ ریحانی توسط استاد بهرام سالکی در مدت ۵ سال خوش نگاری و تذهیب و توسط مرحوم دکتر سید جلال الدین مجتبوی ترجمه شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
270000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن خاتم دومین مصحف منتشر شدۀ انتشارات مبلغان است که با خط نسخ ریحانی توسط استاد بهرام سالکی در مدت ۵ سال خوش نگاری و تذهیب و توسط مرحوم دکتر سید جلال الدین مجتبوی ترجمه شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
60000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن خاتم دومین مصحف منتشر شدۀ انتشارات مبلغان است که با خط نسخ ریحانی توسط استاد بهرام سالکی در مدت ۵ سال خوش نگاری و تذهیب و توسط مرحوم دکتر سید جلال الدین مجتبوی ترجمه شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
95000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن خاتم دومین مصحف منتشر شدۀ انتشارات مبلغان است که با خط نسخ ریحانی توسط استاد بهرام سالکی در مدت ۵ سال خوش نگاری و تذهیب و توسط مرحوم دکتر سید جلال الدین مجتبوی ترجمه شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
150000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن خاتم دومین مصحف منتشر شدۀ انتشارات مبلغان است که با خط نسخ ریحانی توسط استاد بهرام سالکی در مدت ۵ سال خوش نگاری و تذهیب و توسط مرحوم دکتر سید جلال الدین مجتبوی ترجمه شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
500000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن خاتم دومین مصحف منتشر شدۀ انتشارات مبلغان است که با خط نسخ ریحانی توسط استاد بهرام سالکی در مدت ۵ سال خوش نگاری و تذهیب و توسط مرحوم دکتر سید جلال الدین مجتبوی ترجمه شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
750000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن خاتم دومین مصحف منتشر شدۀ انتشارات مبلغان است که با خط نسخ ریحانی توسط استاد بهرام سالکی در مدت ۵ سال خوش نگاری و تذهیب و توسط مرحوم دکتر سید جلال الدین مجتبوی ترجمه شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
1950000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن ریحان تنها نمونۀ چاپی قرآن مجید به خط زیبای ریحان در جهان است. این اثر نفیس توسط استاد بهرام سالکی در ۸ سال خوشنویسی، تذهیب و براساس شیوۀ رسم المصحف کتابت شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
600000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن ریحان تنها نمونۀ چاپی قرآن مجید به خط زیبای ریحان در جهان است. این اثر نفیس توسط استاد بهرام سالکی در ۸ سال خوشنویسیی، و تذهیب و توسط مرحوم دکتر سید جلال الدین مجتبوی ترجمه شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
350000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن ریحان تنها نمونۀ چاپی قرآن مجید به خط زیبای ریحان در جهان است. این اثر نفیس توسط استاد بهرام سالکی در ۸ سال خوشنویسی و تذهیب و توسط مرحوم دکتر سید جلال الدین مجتبوی ترجمه شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
850000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  قرآن ریحان تنها نمونۀ چاپی قرآن مجید به خط زیبای ریحان در جهان است. این اثر نفیس توسط استاد بهرام سالکی در ۸ سال خوشنویسی و تذهیب و توسط مرحوم دکتر سیدجلال الدین مجتبوی ترجمه شده است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
3500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب نورالیقین با آیات مبارکۀ سورۀ حمد آغاز میشود و شامل : وان یکاد، آیه الکرسی، سوره های مبارکۀ ناس و فلق، زیارات و ادعیۀ کثیر المراجعۀ، عاشورا، وارث، امین الله و دعای فرج است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
3500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب نورالرضا با هدف آشنایی این عاشقان با زندگینامه، زیارات و ادعیۀ آن امام تدوین شده است و با فرازهایی از زندگی گهربار آن حضرت شروع و با زیارات، ادعیه و گزیده ای از جملات گهربار ایشان خاتمه می یابد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
70000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب منتخب مفاتیح الجنان چرمی ، این کتاب نخستین منتخب مفاتیح الجنان با تزئینات زیبا و تذهیبات فاخر و چشم نواز است که لذت معنوی دعا را با شکوه هنرهای قدسی در هم آمیخته است.
عضویت ویژه عضو تایید شده
20000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب منتخب مفاتیح الجنان ، این کتاب نخستین منتخب مفاتیح الجنان با تزئینات زیبا و تذهیبات فاخر و چشم نواز است که لذت معنوی دعا را با شکوه هنرهای قدسی در هم آمیخته است .
عضویت ویژه عضو تایید شده
2500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب با هم نماز بخوانیم ، این کتاب آموزشی زیبا برای کودکان و نوجوانان علاقمند به یادگیری نماز تألیف شده است و با زبانی ساده و تصاویری زیبا به تمامی موضوعات مهم نماز می پردازد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
2500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب با هم قرآن بخوانیم ، کتاب با هم قرآن بخوانیم با استفاده از تصاویر زیبا و آموزشی یکی از بهترین کتابهای آموزش روخوانی قرآن است که سرعت آموختن را در کودکان و نوجوانان دو چندان می کند.
عضویت ویژه عضو تایید شده
3500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب آیات انفاق در قرآن کریم ، قرآن مجید آیات متعددی در باب انفاق دارد و کتاب گزیدۀ آیات انفاق در قرآن کریم به یادآوری مسئولیت عظیم مسلمانان در جامعه می پردازد.
عضویت ویژه عضو تایید شده
5500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب سریع ۴ کیلو کم کنید ، پس از اینکه برنامه ما را در ۳۰ روز اول دنبال کردید، ۴ کیلوی اول وزن شما کاهش می یابد. با ادامه روش در ۳۰ روز دوم شما می توانید ۴ کیلوی دیگر نیز کم کنید.
عضویت ویژه عضو تایید شده
7500 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 جلد
توضیحات مهم:  کتاب مهمانی با شکوه با سیب‌ زمینی ، دراین کتاب شما با دستورالعمل های فوق العاده خوشمزه ای از سیب زمینی روبرو می شوید که شاید کمتر در کتاب آشپزی دیگری یافت می شود.
در حال ارسال اطلاعات...