سیم توری آهنی

2محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  توری فنسی برای حصار کشی استفاده میشود
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  توری آهنی 1.20 جهت کار در ساختمان استفاده میشود
در حال ارسال اطلاعات...