تجهیزات تولید گاز

16محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
از 40000 تا 48000 تومان
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  سیم سنسور ABS سر راست 306 سانتی -ماکرسان ساخت کشور ترکیه با بهترین کیفیت و قیمت کد ماکرسان : mo:442.306 کد بازرگانی آی پارت : 115.4014 برای اطلاعات بیشتر با بازرگانی آی پارت تماس حاصل نماید.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن در لیترهای مختلف فروش کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن فروش انواع سیلندر و کپسول آلومینیومی و وارد کننده سیلندر با برندهای چینی و کره ای در لیترهای 1-5-10-20-30-40
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن در لیترهای مختلف فروش کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن فروش انواع سیلندر و کپسول آلومینیومی و وارد کننده سیلندر با برندهای چینی و کره ای در لیترهای 1-5-10-20-30-40
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن در لیترهای مختلف فروش کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن فروش انواع سیلندر و کپسول آلومینیومی و وارد کننده سیلندر با برندهای چینی و کره ای در لیترهای 1-5-10-20-30-40
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن در لیترهای مختلف فروش کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن فروش انواع سیلندر و کپسول آلومینیومی و وارد کننده سیلندر با برندهای چینی و کره ای در لیترهای 1-5-10-20-30-40
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن در لیترهای مختلف فروش کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن فروش انواع سیلندر و کپسول آلومینیومی و وارد کننده سیلندر با برندهای چینی و کره ای در لیترهای 1-5-10-20-30-40
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تبخیرکننده CO2 ، دی اکسید کربن ، صنایع غذایی ، نوشابه سازی ، تولید آب گازدار ، جوشکاری, تأسیسات آتش نشانی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تبخیرکننده CO2 ، دی اکسید کربن ، صنایع غذایی ، نوشابه سازی ، تولید آب گازدار ، جوشکاری ، تأسیسات آتش نشانی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : تحت سفارش
توضیحات مهم:  تبخیرکننده CO2،دی اکسید کربن،صنایع غذایی، نوشابه سازی،تولید آب گازدار، جوشکاری, تأسیسات آتش نشانی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : تحت سفارش
توضیحات مهم:  تبخیرکننده CO2،دی اکسید کربن،صنایع غذایی، نوشابه سازی،تولید آب گازدار، جوشکاری, تأسیسات آتش نشانی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : تحت سفارش
توضیحات مهم:  تبخیرکننده CO2،دی اکسید کربن،صنایع غذایی، نوشابه سازی،تولید آب گازدار، جوشکاری, تأسیسات آتش نشانی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : تحت سفارش
توضیحات مهم:  تبخیرکننده CO2،دی اکسید کربن،صنایع غذایی، نوشابه سازی،تولید آب گازدار، جوشکاری, تأسیسات آتش نشانی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : تحت سفارش
توضیحات مهم:  تبخیرکننده CO2،دی اکسید کربن،صنایع غذایی، نوشابه سازی،تولید آب گازدار، جوشکاری, تأسیسات آتش نشانی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  نیتروژن ساز شرکت هوای فشرده ایمن قابل استفاده در تمامی صنایع همچون تولید مواد غذایی، آشامیدنی، دارویی، آزمایشگاهی، شیمیایی، حرارتی، الکترونیک، حمل و نقل، نفت و گاز و برش لیزری می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن در لیترهای مختلف فروش کپسول سیلندر هلیوم آمونیاک اکسیژن فروش انواع سیلندر و کپسول آلومینیومی و وارد کننده سیلندر با برندهای چینی و کره ای در لیترهای 1-5-10-20-30-40
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  گاز سردخانه R22 (گاز فریون ) یا گاز فریون 22 یا مبرد 22 گازی می باشد که در صنایع برودتی و تهویه مطبوع کاربردی فراوان دارد .
در حال ارسال اطلاعات...