گوشت دام و پرندگان

34محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  کوکتل ممتاز 70% آندره ، کوکتل ممتاز اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  کوکتل ساده 55% آندره کوکتل ساده اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  کوکتل ژاپنی 55% آندره کوکتل ژاپنی اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  کوکتل دانمارکی 55% آندره کوکتل دانمارکی اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  کوکتل پنیر 55% آندره کوکتل پنیر اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  هات داگ ممتاز 70% آندره هات داگ اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  هات داگ گودا 40% آندره هات داگ گودا اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  هات داگ دودی 55% آندره هات داگ دودی اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  فرانکفورتر 70% آندره فرانکفورتر اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  سوسیس هلندی 40% آندره سوسیس هلندی اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  سوسیس بلغاری 55% آندره سوسیس بلغاریه اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  ژامبون مرغ پرسی 90% آندره ژامبون مرغ پرسی این محصول توسط شرکت آندره ارائه می گردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  ژامبون فیله مرغ 90% آندره ژامبون فیله مرغ فرآورده های گوشتی و محصولات پروتئینی اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  ژامبون خشک دودی 80% آندره ژامبون خشک دودی اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  ژامبون فیله بوقلمون 90% آندره ژامبون فیله بوقلمون این محصول توسط شرکت آندره ارائه می گردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  ژامبون خشک پرسی 90% آندره ژامبون خشک پرسی این محصول توسط شرکت آندره ارائه می گردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  سالامی 80% آندره این محصول توسط شرکت آندره ارائه میشود.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  ژامبون خشک تنوری 90% آندره ژامبون خشک تنوری این محصول توسط شرکت آندره ارائه می گردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  ژامبون فیله گوشت 90% آندره ژامبون فیله گوشت این محصول توسط شرکت آندره ارائه می گردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  رویال چیکو ( گوشت مرغ فرآوری شده ) رویال چیکو اراِئه شده توسط فرآورده های گوشتی آندره می باشد.
در حال ارسال اطلاعات...